Gradbeno projektiranje

Gradbeno projektiranje

V sklopu gradbenega projektiranja izdelamo sledeče:

  • načrti gradbenih konstrukcij za nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne objekte
  • statični izračuni vseh vrst objektov (jeklene, lesene, armiranobetonske konstrukcije)
  • statične presoje obstoječih objektov
  • armaturni načrti
  • delavniški načrti jeklenih konstrukcij
  • popisi gradbeno-obrtniških del

Za izdelavo statičnih izračunov uporabljamo napredne računalniške programe, ki omogočajo izdelavo prostorskih modelov in nelinearno računsko analizo z uporabo mreže končnih elementov.

Strankam zagotavljamo individualni pristop in strokovnost.

Dovolite, da uresničimo tudi vaše želje in stopite v stik z nami.

Zanimiva dejstva

Potresno ogroženo področje
Potresno ogroženo področje
Celotna Slovenija se nahaja na potresno ogroženem območju, pas večje potresne nevarnosti poteka po osrednjem delu Slovenije od severozahoda proti jugovzhodu.
obtežba snega
Obtežba snega
Obtežba snega na področju Slovenije je odvisna od lokacije in nadmorske višine, na večjem delu Gorenjske vrednosti presegajo 200kg/m2.